Grupy: I, III, IV, V, X

„POMYŚLMY ZANIM WYRZUCIMY”

Elżbieta Kowalska |
23/
12
/2022

Śmieci są poważnym problemem współczesnego świata. Wzrastający poziom konsumpcji oraz rozwój cywilizacji generuje ogromne ilości odpadów. Niestety stanowią one zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia człowieka. Ważne jest odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wkład każdego człowieka, by zniwelować skutki problemu.
Stare, zużyte przedmioty, opakowania szybko lądują w koszu, lecz nie znikają ze środowiska. Są składowane na wysypiskach. Tymczasem w wiele z nich można tchnąć nowe życie. Ponowne wykorzystanie materiału jest sposobem na to, by chronić przyrodę.

W dniach 19 - 23 grudnia przedszkolaki wzięły udział w zajęciach plastycznych opartych na idei recyklingu. Miały one na celu kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu. Dzieci wykonały piękne ozdoby świąteczne a nauczyciele przedmioty do codziennego użytku.