Wietrzyki

WARSZTATY DORADCZO - DOSKONALĄCE DLA TRENERÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z UDZIAŁEM GRUPY IX „WIETRZYKI”

Elżbieta Kowalska |
17/
11
/2022

W dniu 17.11. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty doradczo - doskonalące dla trenerów języka niemieckiego, uczących dzieci ze szczecińskich placówek, w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się
w Euroregionie Pomerania”/„Nachbarspracherwerb von der Kita bis zum Schulabschluss – gemeinsam leben und lernen in der Euroregion Pomerania”. Uczestnikami projektu w naszej placówce są dzieci z grupy IX „Wietrzyki“.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności dydaktycznych, metodycznych i językowych
do prowadzenia zajęć metodą immersji lub typu CLIL oraz wypracowanie strategii radzenia sobie
z ewentualnymi problemami natury dydaktyczno-metodycznej. Spotkanie zorganizowane zostało
w formacie nazwanej „Jeden na cztery” - w zajęciach z uczniami na żywo uczestniczyło kilkuosobowe grono trenerów wraz z trenerem prowadzącym oraz jeden ekspert. Po zajęciach nastąpiło omówienie modelacji, nowych pomysłów i koncepcji na prowadzenie zajęć z dziećmi oraz opracowane zostały dezyderaty na przyszłość.

Zajęcia w ramach warsztatów z dziećmi 6-letnimi przeprowadził Pan Emil Słowicki – nauczyciel języka niemieckiego z naszego przedszkola, od roku 2017 trener uczący
w ramach projektu Interreg i doktorant Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jako ekspertkę gościliśmy Panią prof. UAM dr hab. Małgorzatę Bielicką – Pełnomocniczkę Dziekana Wydziału Neofilologii ds. kształcenia nauczycieli i współpracy ze szkołami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalistkę ds. metodyki i dydaktyki w projekcie Interreg.

Jako obserwatorzy w warsztatach uczestniczyli Pani Mirosława Łągiewka, Pani Gabriela Chobar oraz Pan Tomasz Grzegorczyk – trenerzy języka niemieckiego ze szczecińskich przedszkoli biorących udział w projekcie Interreg.

Warsztaty obserwowali również: Pani Monika Szarszewska z Referatu ds. Obsługi Organizacyjnej
i Współpracy Międzynarodowej Biura Prezydenta Miasta Szczecin oraz dyrekcja naszej placówki oraz Pani Małgorzata Błaszczyk-Orzechowska – Wicedyrektor naszego przedszkola.

Temat zajęć z grupą IX „Wietrzyki” dotyczył polskich i niemieckich symboli narodowych oraz dziedzictwa kulturowego  braci Grimm jako sposobów kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno. Podczas zajęć przedszkolaki utrwaliły znajomość polskich symboli narodowych, poznały niemieckie symbole narodowe, odkrywały podobieństwa symboli narodowych obu państw i zasad ich tworzenia (oba godła to orły, na godle danego kraju odzwierciedlone są barwy z flagi danego kraju). Poznały także położenie geograficzne i dokładne umiejscowienie stolic obu państw. Przedszkolaki po obejrzeniu krótkiego fragmentu ekranizacji baśni w języku niemieckim,  rozpoznawały baśń i poznawały jej tytuł w języku niemieckim, ćwicząc tym samym czytanie globalne. Końcowym elementem zajęć było stworzenie „jadalnej” flagi Niemiec i utrwalenie kolorów narodowych naszego sąsiada.