Wszyskie grupy

Powitanie Wiosny

Elżbieta Kowalska |
21/
3
/2024

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Przyjście nowej pory roku - Wiosny - jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom jak wielkie bogactwo niesie za sobą budząca się do życia przyroda.

W naszym przedszkolu przygotowania do powitania Wiosny, zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniły się dekoracje, nie zabrakło również prac plastycznych, obrazujących pierwsze zwiastuny wyczekiwanej pory roku.

W przedszkolu zapanowała wiosenna atmosfera – zabaw, zajęć i tańców. Na zajęciach dzieci z pomocą pań, wykonały ekologiczną Marzannę, kukłę symbolizującą odejście Zimy. Pięciolatki z gr 5 „Pstryczki” zapowiedziały przyjście wiosny młodszym koleżankom i kolegom teatralnym przedstawieniem.

Tego dnia przedszkolaki wraz z nauczycielkami wybrały się również do parku. Na miejscu czekały na dzieci specjalne wiosenne zadania, które wykonały z radosnym entuzjazmem. Następnie wypowiadając zaklęcie pożegnały Marzannę a wraz z nią Zimę.

W przedszkolu Tuwima z pewnością wiosna wypełniła wszystkie sale oraz place zabaw.