Wietrzyki

Zajęcia otwarte dla Rodziców pt.: „W wielkanocnym koszyczku”

Elżbieta Kowalska |
25/
3
/2024

Zajęcia otwarte dla rodziców to jedna z form współpracy, która umożliwia zapoznanie się ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, ukazuje nabyte w przedszkolu umiejętności, a także pozwala na zacieśnianie więzi pomiędzy dziećmi, opiekunami i wychowawcami.

Dnia 25 marca dorośli obserwowali swoje pociechy podczas zajęć o tematyce świątecznej, których celem było m.in.: usystematyzowanie wiedzy na temat zawartości koszyczka wielkanocnego, ćwiczenia w czytaniu, klasyfikowanie przedmiotów według przyjętego kryterium, kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym, rozwijanie umiejętności współdziałania. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości piosenką. Następnie dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych aktywnościach, dając wyraz zainteresowaniu i zaangażowaniu we wspólne działania. Każdy chciał wypaść jak najlepiej! Miłym zwieńczeniem zajęć było komponowanie zawartości koszyczka wielkanocnego oraz malowanie pisanek razem z rodzicami. Warto podkreślić, że podczas warsztatów panowała wyjątkowa, przyjazna atmosfera, którą dodatkowo uprzyjemnił słodki prezent od wielkanocnego zajączka.

            Po spotkaniu zostały nam już tylko miłe wspomnienia oraz fotografie, upamiętniające to wydarzenie. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za obecność i udział w przedsięwzięciu.