Nasza misja

Motto naszej pracy: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.” Janusz Korczak Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego Nr 72 „Kraina Juliana Tuwima” w Szczecinie na lata 2016 – 2021 została oparta na bazie koncepcji realizowanej w talach 2011 – 2016, gdyż zgodnie z wolą rodziców, kadry pedagogicznej i pracowników spełniała one ich oczekiwania i potrzeby, była możliwa do realizacji w tutejszej placówce, zawierała wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań w zakresie organizacji pracy z dziećmi. Każdy rok realizacji wnosił coś nowego w działania poszczególnych oddziałów i placówki jako całości. Treści zaczerpnięte z poprzedniej koncepcji zostały wzbogacone o nowe zadania. PODSTAWA PRAWNA: Koncepcję pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie: • Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1270), • Statutu Przedszkola Publicznego Nr 72.