Rada Rodziców

rodzice zaangażowani w życie naszego przedszkola

Rada Rodziców

  • Sładka 150 zł na cały rok

do końca października 60 zł
do konca stycznia 60 zł
do końca kwietnia 30 zł

  • Drugie dziecko w przedszkolu - 120 zł.
  • Trzecie dziecko w przedszkolu - 100 zł.

W skład Prezydium Rady Rodziców PP nr 72 wchodzą:

Przewodniczący

Monika Zielińska m.zielinska@biurozielinska.eu

Zastępca Przewodniczącego

Małgorzata Lickiewicz gosika2@tlen.pl

Skarbnik

Patryk Adamski patryk.adamski@hotmail.com

Sekretarz

Magdalena Kotarska magda.kotarska@gmail.com

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Tomasz Pietrzykowski tomaszpietrzykowski76@gmail.com

Patrycja Malinowska malinowskap711@gmail.com

Daria Paradowska dparadowska@gmail.com

Pozostali członkowie:

Michał Lachowicz Lachowicz.michal92@gmail.com

Magdalena Jędrasik mmagdalenajedrasik@gmail.com

Daria Wartalska darka_a@02.pl

Aleksandra Polak olka_02_04@o2.pl

Natalia Targosz-Ślęczka natalia.targosz-sleczka@usz.edu.pl

Justyna Melanda-Wściseł justynamalanda@gmail.com

 

 

 


...