Rada Rodziców

rodzice zaangażowani w życie naszego przedszkola

Rada Rodziców

  • Sładka 150 zł na cały rok

do końca października 60 zł
do konca stycznia 60 zł
do końca kwietnia 30 zł

  • Drugie dziecko w przedszkolu - 120 zł.
  • Trzecie dziecko w przedszkolu - 100 zł.

W skład Prezydium Rady Rodziców PP nr 72 wchodzą:

Przewodniczący

Monika Zielińska m.zielinska@biurozielinska.eu

Zastępca Przewodniczącego

Małgorzata Lickiewicz gosika2@tlen.pl

Skarbnik

Patryk Adamski patryk.adamski@hotmail.com

Sekretarz

Jacek Kłonowski jklonowski82@gmail.com

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Marta Wolska m.wolska82@gmail.com

Kamila Sokołowska kamilcia8919@wp.pl

Joanna Góralska jpietracha@gmail.com

Pozostali członkowie:

Daria Paradowska dparadowska@gmail.com

Małgorzata Szymczyk malgorzataszymczyk2017@gmail.com

Małgorzata Stefańska mmoch@um.szczecin.pl

Maria Drąg maleslonce@poczta.onet.pl

Paweł Zasadziński pablo13101984@wp.pl

Kinga Wełyczko kwelyczko@wp.pl

 


...