"Samosie"

Powitanie jesieni

Elżbieta Kowalska |
23/
9
/2019

"Samosie”  w dniu 23 września 2019 roku uroczyście powitały barwną i piękną porę roku, jaką jest Jesień. Tego dnia czekało na dzieci wiele atrakcyjnych zabaw i niespodzianek. Przedszkolaki z uwagą wysłuchały listu od Pani Jesień skierowanego bezpośrednio do nich. Z uśmiechami na twarzy wykonywały zadania, o które w liście poprosiła je Pani Jesień. Opisywały ilustracje o tematyce jesiennej, utrwalając barwy jesieni, odszukiwały ukrytych po sali darów jesieni oraz układały z nich rytmy. Na prośbę Pani Jesień ozdabiały też z materiałów przyrodniczych jej suknie. Jednak największą atrakcją okazały się dla dzieci zabawy i tańce z chustą animacyjną. Była wielka radość, a czas ten umiliła nam niespodzianka od Pani Jesień jaką był mały poczęstunek.