"Pstryczki" i "Dyzie"

Wizyta Policjantki

Elżbieta Kowalska |
9/
1
/2020

9 stycznia grupy: „Pstryczki” i „Dyzie” odwiedził pierwszy gość w nowym roku. Była to przedstawicielka policji, która przeprowadziła dla dzieci zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych. Przedszkolaki z uwagą słuchały, odpowiadały na pytania oraz wypowiadały się na temat zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych, zwłaszcza w trakcie zimowych zabaw na śniegu i lodzie. Dzieci przypomniały jak należy ubierać się w czasie zimy, dowiedziały się w jaki sposób zjeżdżać na sankach, w jakich miejscach można jeździć na łyżwach, a także przypomniały numery alarmowe, z których mogą skorzystać w razie nieszczęśliwego wypadku w czasie zabawy. Na koniec zajęć wszystkie przedszkolaki dostały pamiątkowy, imienny certyfikat oraz policyjną pieczątkę. Z pewnością zaprosimy naszego gościa do przedszkola jeszcze raz.