"Rzepki" i "Samosie"

Wizyta Urzędu Dozoru Technicznego

Elżbieta Kowalska |
5/
12
/2019

W dniu 5 grudnia 2019 roku przedszkolaki z grupy XI i XII brały udział w spotkaniu i pogadance z pracownikami, którzy reprezentowali Urząd Dozoru Technicznego w Szczecinie. Celem spotkania i rozmowy było budowanie świadomości i zagrożeń z niewłaściwej eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaznajomienie dzieci z rolą i zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego w Polsce. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał dyplom udziału w spotkaniu oraz drobny upominek.