"Dyzie"

Zajęcia otwarte z Rodzicami

Elżbieta Kowalska |
9/
3
/2020

Dnia 09.03.2020 r. w grupie VI „Dyzie” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą taneczno – ruchową. Po powitaniu  dzieci i rodzice wysłuchali opowiadania pt.: ,,Trzy świnki i dobry wilk”. Następnie „Dyzie” omawiały treść wysłuchanej historii, oczyszczały zaśmiecony las, przeliczały elementy i dopasowywały odpowiednie liczmany. Potem nadszedł czas na utrwalenie stosunków przestrzennych podczas zabawy ,,Gdzie schowała się świnka?". „Dyzie” bezbłędnie rozszyfrowały powierzone im zadania. Nie był to koniec niespodzianek. Nasze przedszkolaki otrzymały jeszcze list od samego wilka, w którym ukryte były zagadki odczytane przez  rodziców. Dzieci musiały odszukać ukryte w sali ekologiczne przesyłki . Na zakończenie spotkania nasze przedszkolaki zaprosiły swoich rodziców do wspólnego wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Powstały piękne, ciekawe i bardzo twórcze dzieła, które zostaną wyeksponowane w sali na wystawce ekologicznej.

...