"Figielki"

Dzień Listonosza

Elżbieta Kowalska |
16/
2
/2021

We wtorek 16 lutego obchodziliśmy Dzień Listonosza. Z tej okazji nasze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, podczas których poznały zawód listonosza i jego obowiązki. W czasie zabaw ruchowych przy piosence pt.: „Idzie pan listonosz” dzieci naśladowały pracę listonosza przekazując sobie zaadresowaną kopertę z listem w środku. Nie zabrakło też zabaw matematycznych z wykorzystaniem kolorowych znaczków, które dzieci klasyfikowały, szacowały, przeliczały i układały z nich rytmy według wzoru podanego przez nauczyciela. Było także oglądanie i opisywanie wyglądu innych znaczków  przedstawiających postacie z bajek, co dało możliwość ćwiczenia umiejętności językowych.  Na zakończenie dzieci ćwiczyły umiejętności grafomotoryczne „doprowadzając” pana  listonosza do narysowanej skrzynki.