"Wietrzyki"

Dzień Zwierząt

Elżbieta Kowalska |
5/
10
/2020

5 października obchodziliśmy w grupie IX Dzień zwierząt. Celem zajęć było przede wszystkim uwrażliwienie na los zwierząt i kształtowanie pozytywnej postawy wobec nich. Dzieci poprzez wiersze, ilustracje poszerzyły swoje wiadomości na temat zwyczajów zwierząt oraz ich miejsca zamieszkania. Utrwaliły nazwy zwierząt domowych, wiejskich i leśnych. Poprzez zabawy ruchowe i naśladowanie odgłosów wydawanych przez te zwierzątka mogły się w nie wcielić. Na koniec zajęć dzieci otrzymały kartki z konturami zwierząt i kolorowały je przy pomocy farb. I tak z nowymi wiadomościami zakończyliśmy dzień!