Grupy: I, IV, VI, VIII, IX

Konkurs plastyczny „Jestem Polakiem”

Elżbieta Kowalska |
10/
11
/2020

W listopadzie dzieci z grupy I, IV, VI, VIII, IX wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: „Jestem Polakiem” organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczecinie.  Konkurs związany był tematycznie z ideą patriotyzmu, jego przejawów oraz symboli. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej symbole narodowe, Polaków kojarzących się z postawami patriotycznymi lub inne elementy kojarzące się z tematyką konkursu. Celem konkursu było: promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci, dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym, kształtowanie poczucia estetyki i doskonalenie sprawności manualnych, współpraca między przedszkolami. Dziękujemy Przedszkolakom za piękne prace i gratulujemy wygranym.