"Wielorybki"

Tydzień znanych pisarzy dziecięcych.

Elżbieta Kowalska |
5/
3
/2021

W pierwszym tygodniu marca, dzieci z grupy VIII „Wielorybki”, zapoznały się ze słynnymi osobistościami związanym z polską literaturą dziecięcą. Przedszkolaki słuchały ciekawostek na temat życia i twórczości Juliana Tuwima, który jest patronem naszego przedszkola oraz Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej. Każdego dnia, pracowite starszaki słuchały wybranych utworów poznanych pisarzy oraz wykonywały piękne ilustracje do wysłuchanej treści. Największą kreatywnością wykazały się wykonując rysunek do wiersza Marii Konopnickiej pt.: „Co słonko widziało”. Dzieci miały również okazję stworzyć własny teatrzyk do wiersza Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”. Wymagało to od nich dużej kreatywności oraz umiejętności improwizacji, ale z pewnością bardzo dobrze się przy tym bawiły. Tydzień znanych pisarzy dziecięcych był doskonałą okazją do rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych oraz stworzył im okazję do obcowania z wielkimi, polskimi pisarzami.