"Wietrzyki"

DZIEŃ MATEMATYKI

Elżbieta Kowalska |
15/
3
/2022

Dnia 15 marca „Wietrzyki” wzięły udział w zabawach i grach wykorzystujących innowacyjne narzędzie do nauki matematyki, czyli Wiatrak matematyczny. Podczas wspólnej zabawy rozwijaliśmy kompetencje matematyczne. Doskonaliliśmy orientację przestrzenną, układaliśmy rytmy, przeliczaliśmy elementy w zbiorze, utrwalaliśmy znajomość figur geometrycznych, a przy tym świetnie się bawiliśmy.