"Rzepki"

DZIEŃ NAUKOWCA

Elżbieta Kowalska |
25/
2
/2022

Najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dnia 25 lutego w grupie XI „Rzepki” odbyły się eksperymenty. Dzieci sprawdzały jak można ugasić świeczkę, jak zrobić tęczę na talerzu, a także jak napompować balon w chemiczny sposób czy jak zrobić lawę.  Fizyka i chemia na poziomie  edukacji przedszkolnej aktywizuje wszystkie analizatory. A formułowanie wniosków, szukanie odpowiedzi i odkrywanie pozwoliło dzieciom lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość.