"Cudaczki" i "Samosie"

DZIEŃ ROLNIKA

Elżbieta Kowalska |
7/
3
/2022

O rolnikach mówi się, że nie mają swojego święta, bo nie mają czasu świętować. Jest jednak jeden dzień w roku, który można uznać za ich święto. 15 maja przypada dzień celebrujący patrona rolników– świętego Izydora. Święty narodził się w Hiszpanii w 1082 roku w rodzinie skromnych rolników. W naszym przedszkolu poznaliśmy osobę  i pracę  rolnika 7 marca. Dzieci chętnie słuchały ciekawostek, zagadek o rolniku. Nazywały przyrządy niezbędne do jego pracy w gospodarstwie. Same chętnie weszły w rolę pokazywały i odgadywały co robi rolnik. Na koniec nauczyliśmy się nowej zabawy: ,,Rolnik sam w dolinie”, a dzieci wykonały pracę plastyczną pt.: ,,Rolnik” zgodnie z instrukcją nauczyciela.