Wszystkie grupy

DZIEŃ SMERFA

Elżbieta Kowalska |
24/
6
/2022

Dnia 24 czerwca  w grupach: X „Cudaczki”, XI  „Rzepki”, XII  „Samosie” i  XIII „Ptaszki” obchodziliśmy Dzień Smerfa. Celem tego spotkania było poszerzenie wiadomości dzieci dotyczących postaci bajkowych jakimi są Smerfy oraz radosne spędzanie czasu. Pani Ewelinka powitała przedszkolaki piosenką „Witam Was” oraz wierszem pt.: „Smerfy- niebieskie ludki”. Następnie wyruszyliśmy ustawieni w pociąg, w rytm smerfnej muzyki  do smerfnej wioski, gdzie poruszaliśmy się w rytmie piosenek z płyty Smerfne Hity. Dzieci wzięły udział w quizie wiedzy
o Smerfach. Bardzo dobrze poradziły sobie z zagadkami ze „Smerfnego worka”, dlatego też każdy uczestnik otrzymał słodki upominek. Na zakończenie nie zabrakło wesołych tańców w kółeczku
i bajki pt.: „Niesmerfny raj”.