"Wietrzyki"

„I Znów będą śpiewały ryby w jeziorze głębokim”

Elżbieta Kowalska |
8/
9
/2021

Dnia 8 września dzieci z grupy IX „Wietrzyki” wzięły udział w imprezie edukacyjnej mającej na celu biologiczną regenerację Jeziora Głębokie pt.„I znów będą śpiewały ryby w Jeziorze Głębokim”. Była to już 13 edycja tej imprezy, która co roku cieszy się ogromną popularnością wśród przedszkolaków. W programie imprezy znalazły się m.in. gry i zabawy ekologiczne mające na celu poznanie mieszkańców zbiorników wodnych i ich ochrony oraz uświadomienie młodemu pokoleniu korzyści wynikających z ochrony naturalnego środowiska człowieka, stoiska edukacyjno-informacyjne partnerów wydarzenia tj.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polski Związek Wędkarski, Klub Akwarystów MOLINEZJA, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Rybacka, Zakład Usług Komunalnych.

W imprezie udział wzięły przedszkolaki ze Szczecina i Loknitz. Spotkanie miało charakter warsztatowy, podczas którego dzieci w sposób czynny brały udział  w realizacji programu, nabywając wiedzę niezbędną do dokonywania właściwych wyborów w życiu codziennym. Poprzez warsztaty, naukę i zabawę zapoznały się m.in. z:

– zasadami zachowań na łonie przyrody  (w lesie, nad wodą),

– zasadami zdrowego trybu życia,

– korzyściami wynikającymi z dbałości o otaczające nas środowisko,

– zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne.

Impreza miała na celu zapoczątkowanie długofalowych działań  polegających na:

– upowszechnianiu i i utrwalaniu wiedzy na temat gatunków ryb żyjących w akwenach wodnych m.in. jw. Jeziorze Głębokim,

– zapoznaniu z zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

– budzeniu, kształtowaniu i budowaniu świadomych postaw ekologicznych,

– rozwoju zainteresowań i zdolności uczestników warsztatów edukacyjno-ekologicznych.

Momentem szczególny był punkt programu, kiedy to każdy z uczestników miał możliwość własnoręczne dokonać aktu zarybiania. Zgodnie z zaleceniami ichtiologia z Polskiego Związku Wędkarskiego do akwenu zostało wpuszczonych około 600 szt. narybka Lina.

Na koniec uczestnicy spotkania zostali poczęstowani ciepłą zupką i pyszną bułeczką. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i atrakcyjne upominki.

 

Poniżej link do materiału na YT:

https://youtu.be/qSYycCqZDAw