"Ptaszki"

Obchody Dnia Praw Dziecka

Elżbieta Kowalska |
19/
11
/2021

Każdy człowiek posiada swoje prawa i obowiązki. Dotyczy to nie tylko dorosłych,ale i dzieci. Szczególnie tym drugim należy to uświadamiać. Niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia czy wyznania, dzieci mają prawo być kochane, akceptowane, żyć bez przemocy, w bezpiecznych warunkach, otoczone przez wspierających je najbliższych. 20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ubieramy się wtedy na niebiesko i świętujemy powstanie Konwencji o Prawach Dziecka, uchwalonej przez Zgromadzenie ogólne ONZ w 1989 r. (ratyfikowanej przez Polskę w 1991 r.). Dzieci potrzebują od dorosłych ochrony i  świadomości, że zawsze blisko jest ktoś, kto będzie je rozumiał i zadba o ich spokojne dorastanie.