Wszystkie grupy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Elżbieta Kowalska |
14/
2
/2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że tegoroczny konkurs plastyczny pt.: „Bohaterowie utworów Juliana Tuwima w świecie nauki” został rozstrzygnięty. Celem konkursu było: zapoznanie dzieci z poezją Juliana Tuwima, wyrażanie przeżyć inspirowanych utworami Juliana Tuwima w swobodnej twórczości plastycznej oraz rozbudzanie wyobraźni i

kreatywności dzieci. Jury oceniało dostarczone prace w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 i 4 letnie oraz dzieci 5 i 6 letnie. Pod uwagę były brane następujące czynniki: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, estetyka oraz zgodność z tematem konkursu.

 

W kategorii dzieci 3 i 4 letnich zwyciężyły:

I miejsce:  Gabriela Kurek Przedszkole  Publiczne nr 72

II miejsce: Maria Muskała  Przedszkole Publiczne nr 31

III miejsce: Hanna Chojęta  Przedszkole Publiczne nr 72

 

 

W kategorii dzieci 5 i 6 letnich zwyciężyły:

I miejsce: Wojtek Kanarek  Przedszkole Publiczne nr 27

II miejsce: Antonina Szubska Przedszkole Publiczne nr 27

III miejsce: Nina Jaworska – Kozioł  Przedszkole Publiczne nr 72

 

Wyróżniono także prace dzieci:

Onufry Tokarz – Przedszkole Publiczne nr 72

Iga Korycka  –   Przedszkole Publiczne nr 27

 

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!