"Rzepki"

SPACER NA JASNE BŁONIA

Elżbieta Kowalska |
15/
2
/2022

15 lutego dzieci z grupy XI  „Rzepki” postanowiły wyruszyć na poszukiwanie pierwszych oznak zbliżającej się wiosny. W ogródku przedszkolnym dzieci mogły zaobserwować przebiśniegi, a spacerując po Jasnych Błoniach znalazły pierwsze krokusy. Podczas spacerów dzieci nie tylko zdobywają nową wiedzę i doświadczenia, ale również uczą się cierpliwie obserwować świat i zauważać dokonujące się systematycznie zmiany w przyrodzie.