"Wielorybki"

Spotkanie z Przedszkolakami z Tantow

Elżbieta Kowalska |
29/
9
/2021

W dniu 29 września  grupa VIII „Wielorybki” wzięła udział w kolejnym spotkaniu z dziećmi z niemieckiej miejscowości Tantow. Przedszkolaki z „Krainy Juliana Tuwima” odebrały niemieckich gości z Dworca Głównego PKP w Szczecinie. Po przywitaniu, wspólnie udaliśmy się do Filharmonii na główną część spotkania, gdzie przedstawiciel Deutsche Bahn przeczytał dzieciom utwór patrona naszego przedszkola – wiersz pt.:  „Lokomotywa” w wersji niemieckiej i polskiej. Dzieci otrzymały również upominki i słodki poczęstunek sponsorowane przez Deutsche Bahn. Nasze przedszkole dostało także wspaniały prezent –  zestaw opowiadań w języku niemieckim dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym. Po wizycie w filharmonii pojechaliśmy z powrotem na Dworzec Główny PKP, gdzie dzieci zjadły posiłek w KFC i zwiedzały budynek dworca. Ostatnim punktem spotkania była wymiana upominków między polskimi i niemieckimi przedszkolakami oraz pamiątkowe zdjęcie na peronie. Spotkanie zorganizowane zostało przez Dyrektora Urzędu Gminy Gartz (Oder) Pana Franka Gotzmanna w  ramach współpracy naszego przedszkola z Gminą Gartz (Oder).