Rzepki

DZIEŃ SPORTU

Elżbieta Kowalska |
13/
4
/2023

13 kwietnia dnia dzieci uczestniczyły w mini turnieju piłki nożnej. Głównym celem było zachęcenie przedszkolaków do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu oraz integracja grupy. Zależało nam także na kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.