Słowiki, Słoniki, Pstryczki, Rzepki, Ptaszki

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

Elżbieta Kowalska |
18/
10
/2022

W październiku przedszkolaki z grupy II, III, V i XIII  świętowały Europejskie Dni Dziedzictwa: „Połączeni Dziedzictwem”. Podczas tych dni rozumieliśmy, że jednymi z najistotniejszych potrzeb emocjonalnych człowieka są poczucie przynależności do grupy i poczucie własnej tożsamości. Najbardziej solidnymi tego fundamentami jest historia, kultura i opowieści przodków. W trakcie zajęć przedszkolaki poznały różne pomniki historyczne znajdujące się w Szczecinie. Spacer do Pomnika Czynu Polaków pomógł dzieciom zrozumieć znaczenie ważności rodziny i jej historii.