Grupy: V, VI, VII, VIII, IX

KONKURS „O ZDROWIU”

Elżbieta Kowalska |
15/
3
/2023

Każdy z nas chciałby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Jest ono największym skarbem człowieka, wartością istotną dla jednostki jak i społeczeństwa. W naszym przedszkolu od wielu lat kształtujemy poczucie odpowiedzialności za zdrowie i zachęcamy wychowanków do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez różnorodne działania. 
Dnia 15 marca odbył się konkurs na wiersz, piosenkę, rymowankę o zdrowym trybie życia pt.: „O zdrowiu”. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach oraz piosenkach promujących zdrowy styl życia. Zmagania uczestników oceniało jury. Podczas przerw zaplanowanych na obrady, panie prowadziły pogadanki z dziećmi oraz zachęcały do wspólnych pląsów przy skocznej muzyce. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć a przede wszystkim dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.