Wszystkie grupy

PASOWANIE NA MAŁEGO EKOLOGA

Elżbieta Kowalska |
24/
4
/2023

24 kwietnia 2023 roku z okazji Dnia Ziemi Agnieszka Bis – Wilczyńska opiekun przedszkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody, przeprowadziła dla naszych przedszkolaków pogadankę ekologiczną zakończoną quizem. Dzieci celująco zdały test składając przy tym przysięgę miłośnika przyrody. Przedszkolaki zyskując miano Małego Ekologa na dowód tego otrzymały pamiątkowe legitymacje Ligi Ochrony Przyrody, a wychowawcy ekologiczne, edukacyjne książeczki. Miejmy nadzieję, że złożona przysięga zostanie na długo w pamięci i dzięki niej dzieci zostaną przyjaciółmi przyrody.

- Przyrzekam uroczyście, że będę prawdziwym przyjacielem przyrody:

- Będę kochać, chronić zwierzęta i rośliny;

- Nie będę zaśmiecać ziemi;

- W lesie będę zachowywać spokój i ciszę;

- Będę zajmować się pielęgnacją kwiatów w domu i przedszkolu;

- Będę pamiętać o regularnym dokarmianiu i pojeniu ptaków i zwierząt;

- Będę segregować odpady oraz zachęcać do tego rodziców;

- Będę oszczędzać wodę i papier;

- Będę obserwować i poznawać przyrodę.