Grupy: V, VI, VIII, IX, XI, XIII

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

Elżbieta Kowalska |
17/
9
/2023

Czym jest dziedzictwo? Według encyklopedii jest to ogół wartości, zależnych od kontekstu, materialnych i niematerialnych, odziedziczonych po przodkach. W celu przybliżenia tego, co zostało nam po naszych dziadkach, organizowane są co roku Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to doskonała okazja, aby zapoznać się z historią i architekturą swojego miasta, regionu.

Dzieci z Krainy Juliana Tuwima wybrały się w tym tygodniu na spacer w okolicy swojego przedszkola. Zwiedzały okoliczne parki, przechadzały się najbliższymi ulicami. Oglądały budynki i pomniki. Przypomniały sobie, jak wygląda herb szczecina, Urząd Miejski, gdzie kiedyś mieszkali zasłużeni dla miasta Szczecinianie.

Bardzo ważne jest, abyśmy uczyli nasze dzieci pięknej historii, nie tylko tej powszechnej, ale i regionalnej.