Pstryczki i Wietrzyki

MAŁY CZYTELNIK W WIELKIM ŚWIECIE KSIĄŻKI

Elżbieta Kowalska |
15/
9
/2023

Czytanie książek od najmłodszych lat niesie za sobą wiele korzyści. Naukowcy oraz nauczyciele zgodnie twierdzą, że obcowanie z literaturą ma nieoceniony wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. Ponadto w wieku przedszkolnym kształtowane są nawyki, również czytelnicze. Przyjemność płynąca z czytania, miłość i szacunek do książek powstają właśnie w dzieciństwie poprzez konsekwentne propagowanie czytelnictwa. Dziecko mające kontakt z literaturą odnosi sukcesy w nauce, posiada zdolność koncentracji, rozwija swoją wyobraźnię i wzbogaca świat wewnętrznych przeżyć.
W roku szkolnym 2023/2024 grupa IX „Wietrzyki” oraz V „Pstryczki” realizują program edukacji czytelniczej pt. „Mały czytelnik w wielkim świecie książki”. Głównym celem programu jest pobudzanie, wyzwalanie i rozwijanie zainteresowań książką oraz czytelnictwem. Podczas pierwszych zajęć wrześniowych, dzieci wymyśliły postać i imię grupowej maskotki, która będzie co weekendowym gościem w ich domach oraz stanie się bohaterką przygód stworzonego wspólnie opowiadania. Już niedługo powitamy w naszych grupach Pastela i Królewnę Zosię!