Grupy: VII, VIII, IX, XIII

"MUZYCZNE BAJKI-GRAJKI"

Elżbieta Kowalska |
20/
9
/2023

Muzyka jest jednym z narzędzi, które oddziałuje na struktury mózgu, emocje, działanie i rozumienie. Jej odbiór wzbogaca doświadczenia, pozwala intensywniej przeżywać i rozumieć świat. Zainteresowanie dziecka sztuką, wynika z jego naturalnej potrzeby zaspokajania ciekawości świata, a styczność z muzyką już od najmłodszych lat staje się podstawą do dalszego jej poznawania.
Dnia 20 września w naszym przedszkolu odbyła się audycja promująca Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Przedszkolaki aktywnie słuchały opowieści muzycznej o przyjaźni, poznały brzmienie fletu, wzbogaciły zasób słownictwa o nowe terminy. Muzyka grana na żywo rozbudziła w dzieciach wiele pozytywnych emocji. Dziękujemy Pani Annie Wojnowicz - Drążek za przeprowadzenie spotkania w naszym przedszkolu.