Wietrzyki

Poznajemy legendę o Warsie i Sawie w ramach programu czytelniczego

Elżbieta Kowalska |
27/
11
/2023

W poniedziałek, 27 listopada, grupa Wietrzyków poznała legendę o powstaniu Warszawy pt.: „Wars i Sawa”. Tym razem do wspólnego czytania zaprosiła dzieci wychowawczyni - Pani Klaudia. Sześciolatki wzięły również udział w zajęciach o charakterze patriotycznym, podczas których poszerzały i utrwalały zdobytą dotychczas wiedzę na temat Polski i stolicy.