Wietrzyki

REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE”

Elżbieta Kowalska |
20/
10
/2023

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dlatego też Główny Inspektorat Sanitarny, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach przedszkolnych. Nasza grupa z wielka chęcią zaangażowała się w te działania.
Wietrzyki już we wrześniu i październiku realizowały zadania w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. "Skąd się biorą produkty ekologiczne", którego celem było:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Podczas zajęć z Panią Emilią Deptalską, przedszkolaki obejrzały dedykowany im film animowany, klasyfikowały produkty spożywcze, nabywały wiedzę o produktach ekologicznych i zdrowym stylu życia. Dnia 19 października starszaki zaprezentowały swoje umiejętności i wiedzę podczas konkursu teatralnego, który był częścią programu. Już następnego dnia, pod okiem wychowawcy, brały udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Poznały czym są niskoprzetworzone produkty ekologiczne, układały piramidę zdrowego żywienia, wyrabiały właściwe nawyki w zakresie higieny oraz właściwego odżywiania, próbując warzyw na surowo. 
Podsumowując realizację programu możemy stwierdzić, że był on ciekawy i wzbudzający zainteresowanie wśród dzieci poprzez atrakcyjność środków dydaktycznych oraz treści dostosowane do ich możliwości. Znacząco poszerzył wiedzę najmłodszych, otworzył im drogę do bycia świadomym konsumentem i kształtował postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania zdrowotne.