Grupy: III, VI, VII, VIII

WARSZTATY W EKOPORCIE

Elżbieta Kowalska |
13/
10
/2023

W dniach od 10 do 13. 10. 2023 r. grupy: III, VI, VII i VIII z naszej placówki wzięły udział w jesiennej edycji warsztatów ekologicznych w EKOPORCIE przy ul. Taczaka, zorganizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.

Celem spotkań było zwiększenie świadomości ekologicznej u dzieci, poruszenie najważniejszych zagadnień związanych z ekologią oraz zależnością pomiędzy sprawnym systemem gospodarowania odpadami, a jego wpływem na środowisko i otoczenie, w którym wszyscy na co dzień funkcjonujemy. Poprzez wspólną rozmowę, zabawę oraz kreatywne wykorzystanie odpadów przedszkolaki wyrabiały podstawy nawyków proekologicznych krok po kroku.

W części pierwszej dzieci dowiedziały się m.in. jak powinny segregować odpady, ile czasu rozkładają się poszczególne frakcje odpadów, jak funkcjonuje EKOPORT i jakie odpady do EKOPORTU przywozimy. Podczas zwiedzania Punktu przedszkolaki miały możliwość posegregowania odpadów. Drugą częścią spotkania były różnego rodzaju zabawy ruchowe związane z tematyką odpadową i ekologiczną. Przedszkolaki na zakończenie warsztatów otrzymały drobne upominki.