Dyzie

Wyjście do Muzeum Narodowego w Szczecinie na warsztaty wielkanocne

Elżbieta Kowalska |
27/
3
/2024

Dnia 27 marca grupa Dyzie wybrała się do Muzeum Narodowego na warsztaty pt.: ,,Wielkanoc. Polskie tradycje i zwyczaje”.

W czasie zajęć omówione zostały treści związane z Wielkim Postem, Wielkim Tygodniem, Wielkanocą i Dniem Świętego Lejka. Dla dzieci było to przede wszystkim utrwalenie wiadomości zdobytych w przedszkolu, ale również aktywne poszerzenie wiedzy, jakiej dzieci jeszcze nie posiadały.

Warsztaty zakończyły się warsztatami plastycznymi podczas, których dzieci kolorowały wielkanocne koszyczki.

Już sama podróż komunikacją miejską była dla dzieci wielką atrakcją, a prowadzone przez

Muzeum warsztaty na pewno na długo pozostaną dzieciom w pamięci!