Standardy Ochrony Małoletnich

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem  stosunku człowieka do człowieka”

                                                                               Jan Paweł II

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Na podstawie:

  • Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
  • Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)

w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich. Niniejszy dokument określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 72 w Szczecinie za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Dokument znajduje się na stronie internetowej naszej placówki, jest  także dostępny dla wszystkich zainteresowanych w kancelarii.

Personel naszego przedszkola został przeszkolony w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

         Zespół nauczycieli opracowuje wersję graficzną Standardów dla dzieci, która zostanie zamieszczona w widocznym miejscu w salach dydaktycznych w poszczególnych grupach wiekowych oraz w szatni.