Rada Rodziców

rodzice zaangażowani w życie naszego przedszkola

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy Państwa do wpłacania pieniędzy na działalność Rady Rodziców. Przeznaczamy zebrane środki na rozwój zainteresowań naszych pociech, wizyty w instytucjach kultury i sztuki oraz na urozmaicenie nauki i zabawy. Finansujemy przede wszystkim:

- teatrzyki objazdowe w przedszkolu i realizowane w instytucjach zewnętrznych,

- seansy w kinie,

- koncerty i inne wizyty biletowane,

- coroczne wycieczki,

- moderatorów zabaw,

- upominki z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka,

- nagrody w konkursach organizowanych przez nasze Przedszkole.

Poza tym staramy się wspólnie z Dyrekcją odpowiadać na bieżące potrzeby Dzieci, które wykraczają poza zakres opieki Przedszkola.

Skromna wpłata może znacząco podnieść jakość kształcenia naszych Pociech. Otwórzmy przed nimi te możliwości. Niech poznawanie Świata nie ma granic!

  • Sładka 150 zł na cały rok

do końca października 60 zł
do konca stycznia 60 zł
do końca kwietnia 30 zł

  • Drugie dziecko w przedszkolu - 120 zł.
  • Trzecie dziecko w przedszkolu - 100 zł.

W skład Prezydium Rady Rodziców PP nr 72 wchodzą:

Przewodniczący

Monika Zielińska m.zielinska@biurozielinska.eu

Zastępca Przewodniczącego

Małgorzata Lickiewicz gosika2@tlen.pl

Skarbnik

Patryk Adamski patryk.adamski@hotmail.com

Sekretarz

Magdalena Kotarska magda.kotarska@gmail.com

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Tomasz Pietrzykowski tomaszpietrzykowski76@gmail.com

Patrycja Malinowska malinowskap711@gmail.com

Daria Paradowska dparadowska@gmail.com

Pozostali członkowie:

Michał Lachowicz Lachowicz.michal92@gmail.com

Magdalena Jędrasik mmagdalenajedrasik@gmail.com

Daria Wartalska darka_a@02.pl

Aleksandra Polak olka_02_04@o2.pl

Natalia Targosz-Ślęczka natalia.targosz-sleczka@usz.edu.pl

Justyna Melanda-Wściseł justynamalanda@gmail.com

 

 

 


...