Rada Rodziców

rodzice zaangażowani w życie naszego przedszkola

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy Państwa do wpłacania pieniędzy na działalność Rady Rodziców. Przeznaczamy zebrane środki na rozwój zainteresowań naszych pociech, wizyty w instytucjach kultury i sztuki oraz na urozmaicenie nauki i zabawy. Finansujemy przede wszystkim:

- teatrzyki objazdowe w przedszkolu i realizowane w instytucjach zewnętrznych,

- seansy w kinie,

- koncerty i inne wizyty biletowane,

- coroczne wycieczki,

- moderatorów zabaw,

- upominki z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka,

- nagrody w konkursach organizowanych przez nasze Przedszkole.

Poza tym staramy się wspólnie z Dyrekcją odpowiadać na bieżące potrzeby Dzieci, które wykraczają poza zakres opieki Przedszkola.

Skromna wpłata może znacząco podnieść jakość kształcenia naszych Pociech. Otwórzmy przed nimi te możliwości. Niech poznawanie Świata nie ma granic!

  • Sładka 150 zł na cały rok

do końca października 60 zł
do konca stycznia 60 zł
do końca kwietnia 30 zł

  • Drugie dziecko w przedszkolu - 120 zł.
  • Trzecie dziecko w przedszkolu - 100 zł.

W skład Prezydium Rady Rodziców PP nr 72 wchodzą:

Przewodniczący

Michał Lachowicz  lachowicz.michal92@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego

Aleksandra Szymula  alepro@wp.pl

Skarbnik

Katarzyna Nawrocka  ketikata@gmail.com

Sekretarz

Kinga Huber-Mazurczak  hubcia@vp.pl

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Wioleta Górska wiola.gorska@icloud.com

Magdalena Kotarska magda.kotarska@gmail.com

Monika Niesyn mrniesyn@interia.pl

Pozostali członkowie:

Joanna Postl  j_jaroslawow@wp.pl

Kamila Kacperska  kacperskakamila@yahoo.it

Marta Mordak  mordakmarta@gmail.com

Marta Michalak  martelinka@op.pl

Justyna Kobus  justyna_kobus@wp.pl

Magdalena Borowiecka  magda.krzemien@interia.pl