Rada Rodziców

rodzice zaangażowani w życie naszego przedszkola

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy Państwa do wpłacania pieniędzy na działalność Rady Rodziców. Przeznaczamy zebrane środki na rozwój zainteresowań naszych pociech, wizyty w instytucjach kultury i sztuki oraz na urozmaicenie nauki i zabawy. Finansujemy przede wszystkim:

- teatrzyki objazdowe w przedszkolu i realizowane w instytucjach zewnętrznych,

- seansy w kinie,

- koncerty i inne wizyty biletowane,

- coroczne wycieczki,

- moderatorów zabaw,

- upominki z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka,

- nagrody w konkursach organizowanych przez nasze Przedszkole.

Poza tym staramy się wspólnie z Dyrekcją odpowiadać na bieżące potrzeby Dzieci, które wykraczają poza zakres opieki Przedszkola.

Skromna wpłata może znacząco podnieść jakość kształcenia naszych Pociech. Otwórzmy przed nimi te możliwości. Niech poznawanie Świata nie ma granic!

  • Sładka 200 zł na cały rok

do końca października 100 zł
do końca stycznia 50 zł
do końca marca 50 zł

  • Drugie dziecko w przedszkolu - 160 zł.
  • Trzecie (i każde kolejne) dziecko w przedszkolu - 140 zł.

 

W skład Prezydium Rady Rodziców PP nr 72 wchodzą:

Przewodnicząca

Irena Kurek  irena88kurek@gmail.com

Zastępca Przewodniczącej

Emilia Lisaj  lisaj.emilia@gmail.com

Skarbnik

Magdalena Borowiecka  magda.krzemien@interia.pl

Sekretarz

Mikołaj Lewandowski  swiety-mikolaj@tlen.pl

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Łukasz Bujwid   lukasz.bujwid@gmail.com

Joanna Postl  j_jaroslawow@wp.pl

Marta Michalak martelinka@op.pl

Pozostali członkowie:

Aleksandra Szymula  alepro@wp.pl

Krystyna Syldatk  ksyldatk1981@gmail.com

Magdalena Kotarska  magda.kotarska@gmail.com

Kinga Huber – Mazurczak hubcia@vp.pl

Barbara Morawska morawska.basia@wp.pl

Melanie Kohler kohler.m@o2.pl